פתיחת פנייה

אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:

 Tecnico

Si tenes algún problema con un plan contratado podes contactarnos generando un ticket en nuestro departamento tecnico.

 Ventas

Si queres adquirir un nuevo servicio podes hacerlo generando un ticket desde aqui a nuestro area de ventas.

 Arte y diseño

Dpto de arte y diseño